I made this widget at MyFlashFetish.com.

Friday, 15 April 2011

Yang Baik Jadikan Teladan

          Semangat kebangsaan dapat ditakrifkan sabagai perasaan cinta akan Negara yang menebal dalam diri seseorang. Tanpa mengira bangsa dan agama, setiap individu itu perlulahmemeliki semangat kebangsaan terhadap tanah air, iaitu tempat tumpah darahnya.
          Dalam Negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang bangsa seperti Malaysia, perasaan cinta akan Negara perlulah dipupuk dalam kalangan masyarakat secara keseluruhannya. Sehubungan dengan itu, pergaulan antara masyarakat yang berbilang bangsa perlu digalakkan supaya mereka berasa selesa dan gembira manjadi warganegara Malaysia. Hal ini akan menimbulkan rasa cinta terhadap Negara ini. Selain itu, masyarakat yang bebas daripada perasaan curiga-mancurigai dapat mangelakkan persengketaan dalam sesebuah nagara. Keadaan aman dan stabil dalam Negara merupakan gambaran wujudnya semangat kebangsaan dalam diri rakyatnya.
          Semangat kebangsaan dapat dipupuk melalui dasar pendidikan nagara juga. Melalui mata pelajaran Sejarah misalnya, para pelajar bukan saja diajarkan dengan fakta-fakta sejarah, malah diberikan kesedaran dan dididik untuk menghayati perjuangan para nasionalis. Kecekalan para nasionalis seper ti Dato’ Onn Jaafar, Datuk Maharaja Lela, Tuk Janggut, dan lain-lain lagi yang bermati-matian memperjuangkan kedaulatan Negara dan kemerdekaan tanah air seharusnya dicontoh oleh setiap generasi. Selain itu, mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, Pendidikan Islam, serta Pendidikan Moral seharusnya dapat malatih para pelajar supaya memiliki rasa cinta yang mendalam terhadap Negara.
          Dalam pada itu, ibu bapa seharusnya mamainkan peranan juga dalam menerapkan semangat kebangsaan dalam diri anak-anak mereka. Oleh itu, ibu bapa sendiri perlu mempunyai maklumat yang tepat tantang Negara ini. Dengan pengetahuan tersebut, mereka dapat menyedarkan anak-anak supaya senantiasa bersyukur karana berpeluang untuk hidup dalam sebuah Negara yang aman dan makmur. Hal ini secara tidak langsung dapat menerapkan semangat kebangsaan dalam diri mareka.
          Sesungguhnya, semangat kebangsaan penting bagi sesebuah nagara. Tidak mungkin wujud sebuah nagara yang makmur dan maju tanpa adanya semangat kebangsaan di hati rakyatnya. Bagi Negara ini, setiap rakyat hendaklah bernaung di bawah bendera yang sama dan berbangga manjadi sebahagian daripada ‘’Malaysia’’.

No comments:

Post a Comment